Categories
Доклад

Регистрация на престъпленията в България

Настоящият доклад представя преглед на действащата нормативна уредба в България, регулираща обработката на сигнали за извършени престъпления и последващата им регистрация.

Categories
Доклад

Тенденции на престъпността в България 2010-2020

Настоящият доклад представя анализ на резултатите от проведеното през първата половина на 2020 г. Национално изследване на престъпността и поставя препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на докладвани от жертвите престъпления.