Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост

CrimeMapsBG.com представя интерактивни карти, които изобразяват основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност в различните райони на страната

Разгледайте директорията с карти на престъпността

Изберете района, за който е нужно да откриете информация.

Разберете детайлна информация за престъпленията на това място.

Изследвания на жертвите на престъпления през последните 10 години показват, че латентността в България е значително по-висока от средната в Европейския съюз, като се движи между 45% и 47%. Високата латентност е свързана и с разпространеното мнение, че служителите от МВР не регистрират всички престъпления — така наречените „полицейски филтри“. Чрез мониторинг на регистрациите при криминални инциденти и дискусии върху резултатите по места ще се търси по-голяма гражданска ангажираност, повишаване на процента на съобщаване за престъпления и сътрудничество с полицията.

Области

Хасково
Добрич
Смолян
Стара Загора
Перник
Разград
Благоевград
Ловеч
Пловдив
София
Монтана
Шумен
Кърджали
Велико Търново
Русе
Варна
Силистра
Плевен
Бургас
Кюстендил
Габрово
Ямбол
Видин
Враца
Пазарджик
Търговище
София-град