Categories
Доклад

Регистрация на престъпленията в България

Настоящият доклад представя преглед на действащата нормативна уредба в България, регулираща обработката на сигнали за извършени престъпления и последващата им регистрация.

Регистрацията на престъпленията от общ характер зависи от множество фактори, сред които нормативната уредба, нагласите на гражданите към съобщаването на полицейските органи, както и от някои особености от процесуален и практически характер. Оказването на политически и управленски натиск за отчитането на по-ниска престъпност е предпоставка за възникването на полицейско филтриране в България. В контекста на взаимното засилване на негативните последици от полицейското филтриране и несъобщаването на престъпления от страна на гражданите, особено внимание следва да се отдели на ефикасността и надеждността на процеса по регистрация на престъпления от полицията.

Настоящият доклад представя преглед на действащата нормативна уредба в България, регулираща обработката на сигнали за извършени престъпления и последващата им регистрация. Направен е и функционален анализ на процесите в оперативната дейност по приемане, регистриране и обработване на сигналите, съобщавани от граждани. Докладът изследва предпоставките в нормативната уредба и нейното прилагане, които в определени случаи дават възможност заявените престъпления да не се регистрират. Наред с това са идентифицирани възможности за повишаване на взаимодействието между регионалните структури на МВР, органите на местното самоуправление и гражданските организации за усъвършенстване на режима за регистриране и обработка на сигнали.

Свалете пълния доклад от тук.