Categories
Карти на престъпността

Индекс на престъпността 2020

Индекс на престъпността 2020

* ИРБП — индекс на регистрираната битова престъпност. Индексът се калкулира на база броя регистрирани от полицията престъпления, съотнесени към 100 000 души.