Categories
Карти на престъпността

Индекс на заявяването 2020

Индекс на заявяването 2020

* ИГА — индекс на гражданската активност при заявяване на престъпления чрез ЕЕН 112. Индексът се калкулира на база броя сигнали за престъпления, съотнесени към 100 00 души.