Събития

Противодействие на битовата престъпност и повишаване на доверието в полицията

15 декември 2021 г.

Ниското доверие на българските граждани в полицията има пряко отражение върху нивото на съобщаване на инциденти от жертвите на престъпления. В същото време ниските нива на съобщаване създават системен проблем, тъй като възпрепятстват ефективното разследване и правораздаване, което повишава риска от нарастване на конвенционалните престъпления.

На 15 декември 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклад с препоръки на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“. В събитието участваха зам.-главният секретар на МВР, гл. ком. Стоян Темелакиев, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“, гл. ком. Станимир Станев, и Главният прокурор на Република България Иван Гешев.

Според експертите от Центъра основните предизвикателства за институциите по отношение на регистрацията на престъпления са свързани с липсата на обратна връзка за хода на разследването, липсата на отчетност и прозрачност от местните структури на МВР и недостатъчно мерки за насърчаване на гражданите да съобщават за престъпления.

Акцентът в представянето беше поставен върху предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места: Троян и регионът

27 октомври 2021 г.

През октомври 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе серия от четири публични събития на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“ с участието на експерти от МВР, органите на местното самоуправление в различни региони на страната и граждански организации, работещи в сферата на защитата правата на жертвите на престъпления.

Първото събитие се проведе на 6 октомври 2021 г. и бе посветено на проблемите по темата в столицата София, второто – на 13 октомври с фокус Бургас, а третото – на 20 октомври, представи ситуацията в Пещера и региона.

Четвъртото, последно събитие се състоя на 27 октомври 2021 г. под надслов Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места: Троян и регионът, като имаше за цел да разгледа криминогенната обстановка в общината. Сред въпросите, обсъдени по време на дискусията, бяха значителните разлики в усещането за сигурност на гражданите и нивата на регистрираната от полицията престъпност, както и причините за ниското доверие в работата на отговорните институции. Разгледани бяха и предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места: Пещера и регионът

20 октомври 2021 г.

През октомври 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе серия от четири публични събития на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“ с участието на експерти от МВР, органите на местното самоуправление в различни региони на страната и граждански организации, работещи в сферата на защитата правата на жертвите на престъпления.

Първото събитие се проведе на 6 октомври 2021 г. и бе посветено на проблемите по темата в столицата София, а второто – на 13 октомври с фокус Бургас.

Третото събитие се състоя на 20 октомври 2021 г. под надслов Битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места, като имаше за цел да разгледа криминогенната обстановка в община Пещера и региона. Сред въпросите, обсъдени по време на дискусията, бяха значителните разлики в усещането за сигурност на гражданите и нивата на регистрираната от полицията престъпност, както и причините за ниското доверие в работата на отговорните институции. Разгледани бяха и предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


Може ли Бургас да стане по-сигурен град

13 октомври 2021 г.

През октомври 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе серия от четири публични събития на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“ с участието на експерти от МВР, органите на местното самоуправление в различни региони на страната и граждански организации, работещи в сферата на защитата правата на жертвите на престъпления.

Първото събитие се проведе на  6 октомври 2021 г.  и бе посветено на проблемите по темата в столицата София.

На 13 октомври 2021 г. под надслов Може ли Бургас да стане по-сигурен град се състоя вторият семинар от поредицата. Целта му бе да разгледа криминогенната обстановка в административния център на най-посещавания от туристи район на страната. Сред въпросите, обсъдени по време на дискусията, бяха значителните разлики в усещането за сигурност на гражданите и нивата на регистрираната от полицията престъпност, както и причините за ниското доверие в работата на отговорните институции. Разгледани бяха и предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


Може ли София да стане по-сигурен град

6 октомври 2021 г.

През октомври 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе серия от четири публични събития на тема „Битова престъпност и доверие в полицията“ с участието на експерти от МВР, органите на местното самоуправление в различни региони на страната и граждански организации, работещи в сферата на защитата правата на жертвите на престъпления.

Първото от тях, състояло се на 6 октомври 2021 г. под надслов Може ли София да стане по-сигурен град, имаше за цел да разгледа криминогенната обстановка в столицата. Сред въпросите, обсъдени по време на дискусията, бяха значителните разлики в усещането за сигурност на гражданите и нивата на регистрираната от полицията престъпност, както и причините за ниското доверие в работата на отговорните институции. Разгледани бяха и предложенията на експертите от Центъра, свързани с подобряване на средата на сигурност и междуинституционалното сътрудничество, механизмите за превенция на престъпността и постигането на позитивна промяна в нагласите на гражданите.


Тенденции на престъпността в България – 2020 г.

24 ноември 2020 г.

Националното изследване на престъпността (НИП) е инструмент, въведен от Центъра за изследване на демокрацията в обществената практика в България през 2002 г., който дава възможност за задълбочен анализ на тенденциите и размера на престъпността. Резултатите от последното НИП, както и препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на престъпления бяха представени пред гражданското общество, медии и независими експерти по време на уебинар на 24 ноември 2020 ч.

Представени бяха тенденциите през последните десет години при най-масовите категории престъпления против собствеността и против личността: кражби на и от автомобили, домови кражби, кражби на лични вещи и нападения и заплахи. В изследването за първи път са анализирани данните за подадените сигнали към Националната система 112, както и профил и мотивация на гражданите да използват спешния телефон за съобщаване на престъпления.

Според представените данни, доверието към полицията се покачва през 2019 г., но все още остава ниско, особено в сравнение със средните показатели в ЕС. Липсата на доверие към правоохранителните органи е видима и от високия дял на жертвите на престъпления, които въобще не са съобщили и потърсили съдействие от полицията.  

Въз основа на резултатите от изследването бяха направени препоръки за провеждането на активна информационна кампания сред гражданите за използване на телефон 112 за подаване на сигнали за престъпления и подобряване на комуникацията на районните полицейски управления с местните общности. Целта на препоръчаните мерки е да насърчат активността на гражданите, да повишат доверието в полицията и да намалят дела на незаявените престъпления.

Националното изследване на престъпността (НИП) е инструмент, въведен от Центъра за изследване на демокрацията в обществената практика в България през 2002 г., който дава възможност за задълбочен анализ на тенденциите и размера на престъпността. Резултатите от последното НИП, както и препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на престъпления бяха представени пред гражданското общество, медии и независими експерти по време на уебинар на 24 ноември 2020 ч.

Представени бяха тенденциите през последните десет години при най-масовите категории престъпления против собствеността и против личността: кражби на и от автомобили, домови кражби, кражби на лични вещи и нападения и заплахи. В изследването за първи път са анализирани данните за подадените сигнали към Националната система 112, както и профил и мотивация на гражданите да използват спешния телефон за съобщаване на престъпления.

Според представените данни, доверието към полицията се покачва през 2019 г., но все още остава ниско, особено в сравнение със средните показатели в ЕС. Липсата на доверие към правоохранителните органи е видима и от високия дял на жертвите на престъпления, които въобще не са съобщили и потърсили съдействие от полицията.  

Въз основа на резултатите от изследването бяха направени препоръки за провеждането на активна информационна кампания сред гражданите за използване на телефон 112 за подаване на сигнали за престъпления и подобряване на комуникацията на районните полицейски управления с местните общности. Целта на препоръчаните мерки е да насърчат активността на гражданите, да повишат доверието в полицията и да намалят дела на незаявените престъпления.