Categories
Report

Regional Dimensions of Crime in Bulgaria

Regional differences in the levels of conventional crime have remained poorly studied. The analysis of indicators, constituting significant variances between regions, municipalities and police precincts allows for identifying weaknesses in the strategies for preventing and countering crime. The publication presents two innovative assessment tools – the Index of Registered Conventional Crime (Conventional Crime Index), which […]

Categories
Report

Crime Trends in Bulgaria 2010-2020

Настоящият доклад представя анализ на резултатите от проведеното през първата половина на 2020 г. Национално изследване на престъпността и поставя препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на докладвани от жертвите престъпления.