Categories
Report

Crime Registration in Bulgaria

This report illustrates an overview of the current legislative framework in Bulgaria, regulating the processing of signals for criminal incidents and their subsequent registration by the police.

Categories
Report

Crime Trends in Bulgaria 2010-2020

Настоящият доклад представя анализ на резултатите от проведеното през първата половина на 2020 г. Национално изследване на престъпността и поставя препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на докладвани от жертвите престъпления.