Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост

CrimeMapsBG.com ще представя интерактивни карти, които изобразяват основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност в различните райони на страната

Разгледайте директорията с карти на престъпността

Изберете района, за който е нужно да откриете информация.

Разберете детайлна информация за престъпленията на това място.

Изследвания на жертвите на престъпления през последните 10 години показват, че латентността в България е значително по-висока от средната в Европейския съюз, като се движи между 45% и 47%. Високата латентност е свързана и с разпространеното мнение , че служителите от МВР не регистрират всички престъпления — така наречените „полицейски филтри“. Чрез мониторинг на регистрациите при криминални инциденти и дискусии върху резултатите по места ще се търси по-голяма гражданска ангажираност, повишаване на процента на съобщаване за престъпления и сътрудничество с полицията.

Последно добавени

София

Карта на община София, изобразяваща основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност.

Пловдив

Карта на община Пловдив, изобразяваща основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност.

Бургас

Карта на община Бургас, изобразяваща основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност.