Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост

CrimeMapsBG.com представя интерактивни карти, които изобразяват основните показатели за нивото на конвенционалната престъпност в различните райони на страната

Разгледайте директорията с карти на престъпността

Изберете района, за който е нужно да откриете информация.

Разберете детайлна информация за престъпленията на това място.

Изследвания на жертвите на престъпления през последните 10 години показват, че латентността в България е значително по-висока от средната в Европейския съюз, като се движи между 45% и 47%. Високата латентност е свързана и с разпространеното мнение, че служителите от МВР не регистрират всички престъпления — така наречените „полицейски филтри“. Чрез мониторинг на регистрациите при криминални инциденти и дискусии върху резултатите по места ще се търси по-голяма гражданска ангажираност, повишаване на процента на съобщаване за престъпления и сътрудничество с полицията.

Области

Габрово
Русе
София-град
Търговище
Кърджали
Ямбол
Бургас
Кюстендил
Благоевград
Велико Търново
Смолян
Стара Загора
Пазарджик
Шумен
Добрич
Разград
Хасково
Видин
Варна
Ловеч
Монтана
Плевен
Перник
София
Пловдив
Силистра
Враца